Skole for Kirke og Teologi

Skole for Kirke og Teologi i

Svendborg vil gerne byde jer velkommen

til sæsonen 2020 – 2021

I skrivende stund befinder vi os midt i coronakrisen,

men vi håber, at den er godt og grundigt lagt bag os,

når vi når hen til efteråret. Det betyder dog, at der er

et par hængepartier fra forårssæsonen.

Så først på efteråret vil et par studiekredsdage mv.

fra forårssæsonen blive afviklet – deltagerne har fået

direkte besked herom.

Men ellers går vi i gang med friskt mod. Vi tager fat

på et par af de emner, som er højaktuelle. I dette

år har der under bispernes ledelse været gang i en

større revision af kirkens ritualer.

Derfor har vi inviteret den dygtige gymnasielærer

Nina Rasmussen til i en studiekreds at fortælle os,

hvordan ritualer fungerer i forskellige kulturer.

Og vi har bedt lektor Bent Flemming Nielsen fra

Københavns Universitet fortælle os om folkekirkens

ritualer.

Et andet emne som fortjener omtale er Genforeningen

i 1920. Her i 2020 er der 100 års jubilæum og det

bør ikke gå stille af.

Men hvad skete der dengang og hvordan er det gået

sidenhen – Det tager vi op på en temadag d. 7. nov.

Så er der også kunst på programmet. Pastor Lotte

Boas fra Fredens kirke har litteratur, Organisten fra

Vor Frue, Svendborg, Poul Christian Balslev fortsætter

sine populære gennemgange af kirkens musik og

kirkens billedkunst repræsenteret ved Arne Haugen

Sørensen får en temadag.

Sidst men ikke mindst skal vi beskæftige os med

nogle af de nye kristne, der i de senere år er kommet

til landet. Hvordan det møde forløber, skal vi høre

om i en studiekreds.

Folderen, der rummer tider, steder og tilmeldingsfrister

vil blive lagt i kirkerne senest sidst i juni.

Med venlig hilsen Johanne Sloth

Formand i Styrelsen

I Landet finder konfirmationen sted d. 21. juni

kl. 10.00 og her konfirmeres:

Alexander Stillegård Tangvejen 8

Amalie Rosener Maack Skovballevej 90

Fie Cecilie Wolter Tordenskjoldsvej 16

Victor Schjerning Gregersen Sdr. Vornæsvej 25

På konfirmationsdagen møder konfirmanderne

45 min før til fotografering

Generalprøve for Landet holdet finder sted

i Landet kirke fredag d. 12. juni kl. 17.30

På konfirmationsdagen vil der være poser til telegrammer

og blomster i våbenhusene, og der er vagt

på under gudstjenesterne.

Lucas – årets første konfirmand