Bjerreby-Landet pastorat, Tåsinge

Studiekreds vinter 2018

 

 

I år har jeg valgt, at Hans Adolf Brorson skal være omdrejningspunktet for vores studiekreds. Hans salmer synges jo i høj grad her i advents og juletiden. ”Den yndigste rose er funden” og ” Her kommer Jesus dine små” er salmer, som vi ikke kan undvære. ”Op al den ting som Gud har gjort” synges ved alle livets højtider.

Brorsons liv er spændende. Barndommen i det sønderjyske marskland. Ungdommens vækkelse og oprøret mod det etablerede. Voksenlivets udfordringer -  det private liv med stor kærlighed og mange børn, der døde som små – det offentlige liv med en stor produktion af gode salmer. Livet som lidt ældre, hvor Brorson som biskop holdt et vågent øje med forkyndelsen i Ribe stift og blev til det establisment han som ung havde været meget kritisk overfor.

Studiekredsen finder sted i præstegården, Bjerrebyvej 44, Bjerreby, Tåsinge , 5700 Svendborg

 

torsdag d. 25. januar kl. 19.00

torsdag d. 8. februar kl. 19.00

torsdag d. 22. februar kl. 19.00

 

Alle er meget velkomne. Men af hensyn til kaffebord og fotokopier bedes med man melde til hos Johanne Sloth.

mail: jefs@km.dk eller tlf 62541217.

cookie information