Bjerreby-Landet pastorat, Tåsinge

Sogneaften, torsdag d. 11. oktober kl. 19.30 i Bjerreby-Landet præstegård, Bjerrebyvej 44

 

Foredragsholder: Mai Bjerregaard Andersen.

 

K. L. Aastrups liv og salmer i sang og tale.

Sognepræst i Bregninge, på Thurø og i Hesselager Mai Bjerregaard Andersen fortæller om det 20. århundredes store salmedigter K. L. Aastrup. Bandt andet om hans opvækst i Ulfborg og om hans præsteliv herunder om forholdet til nabopræsten Kai Munk og om tiden som flygtningepræst i Sverige under 2. Verdenskrig

I løber af foredraget synger vi Aastrups salmer, hvis teologi og deres forbindelse med digterens liv Mai også vil tale om

Sogneaften, torsdag d. 1. november kl.19.30 i Bjerreby-Landet præstegård, Bjerrebyvej 44.

Foredragsholder: Annie Løvig Thomassen

 

Helle Helles forfatterskab

Forfatteren Helle Helle er kendt for sin minimalistiske skrivemåde og for sin lidt distancerende fortællestil, hvor man i hendes bøger møder karakterløse karakterer og begivenhedsløse begivenheder, og hvor man ikke får noget indblik i personernes følelser og tanker. Der mangler ofte kommunikation og åbenhed mellem personerne, og på den måde kræver det noget af læseren, f. eks. er slutningen på bøgerne ofte åben, og der er mulighed for flere fortolkninger.

Selv har Helle Helle udtalt, at hun skriver, fordi de sorte huller imellem mennesker interesserer hende. Selve handlingen, stedet og tidspunktet er rammen omkring det vigtigste: Personerne, der forsøger at forstå hinanden eller nå hinanden eller slippe af med hinanden. Uanset om det lykkes eller ej, er der altid denne rest tilbage imellem dem. De kan se den, men de kan ikke sige, hvad den består af.

På den måde er Helle Helles bøger fascinerende læsning. Jeg vil fortælle lidt om nogle af hendes bøger og også læse op fra udvalgte steder.

 

 

Annie Løvig Thomassen skriver om sig selv:

 

Jeg har siden 2016 været sognepræst i Stenstrup-Lunde sogne, før det var jeg knap 14 år sognepræst i Gudbjerg sogn.

 

Jeg er gift med Mads, og vi har fire børn, som selvfølgelig tager en stor del af min tid, også selvom de efterhånden er temmelig store. Udover mit arbejde som sognepræst holder jeg meget af at strikke, bage, lave mad og sidst men ikke mindst læse skønlitterære bøger.

Jeg ser frem til at tale om en af mine yndlingsforfattere, Helle Helle for jer den 1. november.

 

cookie information