Bjerreby-Landet pastorat, Tåsinge

Skole for Kirke og Teologi sæson 2018-2019

 

Emnet for temadagene i sæsonen 2018 – 2019 er kirkens indflydelse på det danske samfund.  Der er ingen tvivl om, at vores land ville have set meget anderledes ud, hvis kristendommen ikke på mange måder havde sat dagsordenen. Derfor har vi inviteret nogle kyndige mennesker til at belyse dette emne for os i sæsonens temadage.

I efteråret kommer professor Ditlev Tamm der fortæller om kristendommens betydning for vores retsvæsen samt dr. Phil Charlotte Appel, der fortæller om ”Skolen som kirkens datter” . I foråret kommer historikeren ved Svendborg Museum, Sarah Smed, og fortæller om kirken og forsorgen og sognepræst Henny Kvist og holder temadag om kristendommen indflydelse på vores sundhedsvæsen.

 

Der er også 2 på hinanden følgende studiekredse i efteråret og 2 studiekredse i foråret  af hver 3 mødedage.

 I efteråret holder sognepræst Johanne Sloth studiekreds over salmedigteren Brorson. Indvandrer og flygtningepræst Jesper Hougaard Larsen   holder studiekreds over ”Religiøse strømninger i tiden”

I foråret kan man beskæftige sig med ”Musikalske strømninger/meloditraditioner gennem tiden” . En studiekreds som holdes af organist Povl Chr. Balslev. Og derefter kan man deltage i  en studikreds om ”Dødehavsrullerne” ved dr. scient. Kaare Lund Rasmussen.

 

Mødetider og steder samt priser og tilmeldingsfrister kan man se i folderen, der ligger i alle kirker – man kan også gå ind på www.skoleforkirkeogteologi.dk

cookie information