Bjerreby-Landet pastorat, Tåsinge

Skole for Kirke og Teologi

Skole for Kirke og Teologi.

 

Som bekendt er 2017 det store jubilæumsår, hvor vi fejrer, at det er 500 år siden, Martin Luther slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg. Vi mener i styrelsen for ”Skole forKirke og Teologi”, at det også i sæson 2017-18 giver god mening at beskæftige sig med Luther – ja, det gør det nu altid. Vi har imidlertid valgt at vende blikket fra Luther og reformationen til nogle af de eftervirkninger, som Luthers tanker og reformationen har haft på eftertiden. Vi kalder derfor temarækken for

”Luthers aftryk i vor tid”.

Gode, kompetente foredragsholdere vil hver for sig belyse forskellige vinkler af temaet.

Temadagene

efterår 2017

lørdag d. 7. oktober 2017 kl. 10.-14.00 i Vor Frue kirkes menighedshus.  Luther og demokratiet. Foredragsholder Tidl højskoleforstander Jørgen Carlsen

Lørdag d. 18. november 2017 kl. 10.00 -14.00 i Vor Frue kirkes menighedshus. Gudstjenestens musik efter reformationen. Foredragsholder: Dr. phil Peter Ryum.

forår 2018

Lørdag d. 20 januar 2018 kl. 10.00 -14.00 i Vor Frue kirkes menighedshus. Kirken i forandring. Foredragsholder: Ph. d. museumsinspektør Thomas Bertelsen.

Lørdag d. 3. marts 2018 kl. 10.00 -14.00 i Vor Frue kirkes menighedshus. Reformationen og dens dannelsesmæssige betydning. Foredragsholder ph. d. og dr. pæd. Ove Korsgaard

 

Desuden er der så studiekredse, som henvender sig til dem, som gerne vil arbejde i dybden med et emne. Og emnerne denne vinter strækker sig fra

efterår 2017

”Jesus i historien - historien om Jesus”, Ved sognepræst ph.d. Marianne Aagaard Skovmand. Studiekredsen finder sted d. 9. sept i Fredens sognehus  og d. 14 okt og 25 nov. i Sct Nicolai kirkes sognehus.

”Luther og døden –Luthers brug af de gammeltestamentlige salmer til at forstå døden”. ved sognepræst Chr. Hartmeyer-Dinesen. Studiekredsen afholdes 16. sept. 28. okt samt 11 nov i Fredens kirkes sognehus.

forår 2018

 ”Kristendom i nordisk litteratur” ved cand. teol. og fortæller Doris Ottesen. Studiekredsen finder sted i Sct. Nicolai kirkes sognehus  d. 13 januar 27 januar og 24 februar

 ,”Lidelsens problem i G.T. – især i Jobs bog” ved provst Per Aas Christensen. Studiekredsen finder sted i Fredens kirkes sognehus  d. 3 februar , d. 10. marts samt d. 7 april.

alle studiekredse foregår lørdage fra 10.00 til 13.00

Det koster 300 at være med til en  studiekreds og 500 kr.  at være med til alle temadage (der er inkluderet frokost på temadagene) Man kan melde sig til hos provstisekretær Hanne Eckmann tlf 62225037  e-mail hae@km.dk

Selve brochuren vil snart blive lagt i kirkerne, og man vil også fra midt i juni kunne se brochuren på hjemmesiden www.skoleforkirkeogteologi.

 

cookie information