Bjerreby-Landet pastorat, Tåsinge

Referat af menighedsrådsmøde

onsdag den 21. februar kl. 19.00 i præstegården

 

1.     Godkendelse af dagsorden

ad. 1 Dagsorden godkendt

 

2.     Siden sidst

(Reparation af vinduer i præstegården)            

ad 2. Vinduer i præstegården laves i næste uge.

arbejdstilsynet kommer snart på uanmeldt besøg.

 

3.     Meddelelser fra formanden

(Budgetsamråd 19. marts)

(Provstesyn)

        ad 3. Provstesyn torsdag d. 24. maj kl. 10.00 – Martine giver Lars og Kurt

        besked.

Menighedsrådsmøde mandag d. 18. juni kl. 10.00 med efterfølgende spisning.

Budgetsamråd d. 19. marts. Bigith, Birgitte og Karin deltager.

 

4.     Meddelelser fra præsten

( Palmesøndag)

        ad. 4 Karin bestiller Bjerreby Forsamlingshus palmesøndag 2019.

Frokosten d. 25. marts i år holdes i præstegården. Karin hyrer hjælp til frokosten. Graverne hjælper Johanne med at dække bord fredag d. 23. kl. 8.00.

Birthe og Karin køber øl, vand, juice, frugt, ost, laks, brød, kiks, æg smør, salat, frugtsalat, småkager, kaffe og te. Hanne køber leverpostej, bacon, spegepølse, hamburgerryg og rødbeder.

Koncerten 24. marts: Johanne bager pladepage, Karin laver kaffe.

26. marts konfirmandtur. Johanne og Birgitte deltager.

21. maj 2. pinsedag. Korafslutning i Landet Karin laver kaffe og Martine køber kage.

Kirkernes salmebøger bindes om.

 

5.     Meddelelser fra kontaktpersonen

ad. 5. Intet

 

6.     Meddelelser fra kirkeværgen 

ad. 6 Stenen på flyvergraven i Landet er blevet malet op. Kirkeværgen har taget kontakt til Den engelske Ambassade angående assistance vedr. renovering af propellen på Landet kirkegård.

 

7.     Sundhedsordning

ad. 7 Kirkeværgen orienterede om sundhedsordning for kirkens ansatte.

 

8.     Plantning af gamle æblesorter på jorden vest for præstegården

ad. 8 Menighedsrådet anbefaler udlejning af et stykke af præstegårdsjorden til æbleplantage – mulighederne undersøges.

 

Evt.

Intet.

 

          

 

 

 

 

cookie information