Bjerreby-Landet pastorat, Tåsinge

Hvad er et velfærdssamfund?

Vi er stolte af i Danmark, at vi lever i et velfærdssamfund. Vi skal have gode hospitaler, god børnepasning, gode uddannelser, gode ydelser til arbejdsløse, gode pensionsordninger og gode plejehjem.  Vi skal ikke sige tak, når vi modtager hjælp, for vi har ret til hjælpen.  Man kunne sige, at vi på en måde lever i et rettighedssamfund, hvor det vigtigste bliver – hvad jeg har ret til.

Velfærdssamfundet – eller som man kunne kalde rettighedssamfundet – er blevet til på baggrund af en kristen etik om det enkelte menneskes værdi, som præger hele vores samfund. Når mange mennesker erklærer, at de er ateister, glemmer de ofte, at de fleste af de tanker, de har om, hvordan samfundet skal indrettes, stammer fra kristendommen.

Alligevel bliver vores tanker ligesom vendt på hovedet, når man tager den kristne etik men glemmer, hvor den stammer fra- altså glemmer Gud.

Hvad er det, der giver samfundet overskud til at sørge for den enkelte. Det er Gud. Guds har skabt os og vil have os i verden. Guds kærlighed giver os liv og ånde og overskud, så vi ikke bare skal se indad , se på vores egne behov og vores egne ønsker. Vi skal se udad – se ud mod det andet menneske, der møder os. Vi skal give ud af vores eget overskud, og vi skal modtage gode gaver fra Gud og fra hinanden med tak og glæde.

Vi har ikke ret til noget – men alligevel får vi meget. Vi får megen kærlighed og omsorg fra hinanden – vi giver megen kærlighed og omsorg til hinanden. Vi lever i sammenhænge og relationer. Relationen til Gud og relationerne til hinanden. Vi må give af et godt hjerte og vi må tage imod med tak.

Det kan godt være, at du har ret til undervisning men den, der underviser dig, er et levende menneske som gør det så godt, han kan – så du må modtage din undervisning med et åbent sind og dermed siger du tak – tak for viden. Du har ret til omsorg og pleje, men din Sosuassistent er et levnede menneske, der vil dig det godt – så sig tak for hjælpen.

Det, jeg vil frem til, er, at det ikke er nedværdigende at sige tak – for takken understreger, at vi lever sammen med andre mennesker og sammen med Gud.  Hvis vi kun havde rettigheder, så kunne vi sidde med alle vores rettigheder på en øde ø og ellers have det så godt (eller dårligt) i vores ensomhed.

Så velfærden – det værdifulde – er at vi tænker i levende mennesker og ikke forstår hinanden som en slags ting. Vi giver og modtager, fordi vi lever og er skabt af Gud.

 

Johanne Fauerskov Sloth

 

cookie information