Bjerreby-Landet pastorat, Tåsinge

Menighedsrådsmøder.

Møder i menighedsrådet: Tirsdag den 20. marts, torsdag den 19. april, onsdag den 16. maj, mandag den 18 juni kl. 10.00 (konfirmandstuen)

 

Alle møder er åbne for tilhørere – dog kan der være en lukket del til sidst.  Bortset fra mødet i juni finder møderne sted i præstegårdens konfirmandstue kl.19, Bjerrebyvej 44, Tåsinge.

cookie information