Orienteringsmøde den 18. august kl.19.00

Som optakt til menighedsrådsvalget sidst på året

holdes der orienterende møder i alle landets sogne.

Her i pastoratet indkaldes der til orienterende møde

i præstegården tirsdag d. 18. august 2020 kl. 19.00.

Mødet orienterer om forhold i hele pastoratet dvs.

det vedrører altså både Landet og Bjerreby sogne.

Endvidere vil der blive orienteret om den nye valgprocedure,

der bliver indført ved dette valg.

Mødet finder sted i konfirmandstuen, Bjerrebyvej 44,

og her vil menighedsrådet fortælle om, hvad det vil

sige at være med i menighedsrådet – hvilke opgaver

rådet løser.

Ved mødet vil der også blive fortalt, om alle de

aktiviteter vi har i pastoratet med sangkor for både

voksne og børn samt babysalmesang, kirkelegestue,

minikonfirmander og konfirmander, foredrag og

caféeftermiddage -og sidst men ikke mindst, hvordan

vi forsøger at holde gode gudstjenester.

Vi håber, at menigheden vil komme og høre med og

kommentere arbejdet og måske også få lyst til at stille

op til valget i efteråret

Med venlig hilsen

Bjerreby-Landet menighedsråd