Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder  følgende dage i kl. 19.00 i præstgården;

10. september

15. september (Opstilling, valg)

20. oktober

24. november (konstituerende møde)