Bjerreby-Landet pastorat, Tåsinge

Meditationsandagter i Bjerreby kirke

Meditationsandagter i Bjerreby

I en verden hvor stress og jag er overskriften for mange menneskers liv er det blevet moderne at gå ind i sig selv ved hjælp af meditation, yoga eller mindfulness.

Formålet er at finde en indre ro og dermed få kræfter til igen at møde verden.

Kirken har, siden den opstod, været et sted, hvor man opnåede den ro. Bønnen og den fælles andagt og sang har fra oldkirken været en vigtig del af kirken. Indtil reformationen var den gregorianske tidesang en vigtig del af mange menneskers liv.  Vores evangelisk- lutherske kirke er blevet en kirke, hvor man gerne vil forstå så meget som overhovedet muligt – og det er også godt og rigtigt og nødvendigt at kende sin kristendom.  Det er nødvendigt at vide, hvad f. eks. opstandelsen betyder for os.

Men i bestræbelserne på at gøre kristendommen forståelig glemte man en vigtig indgang til kristendommen nemlig bøn og sang.  Når man beder og synger, erfarer man ikke alene intellektuelt, men også med sin følelse og krop, hvad Guds kærlighed betyder. Man vender sig mod Gud og forstår gennem sangen og bønnen, hvad man selv er for en størrelse. Man opnår en indre ro, fordi Gud giver sin støtte og tilgivelse.

Man opnår ro, når man erfarer, at man ikke skal være sin egen Gud, men tværtimod har en Gud, man kan bede til.

Man kan stadig bruge den gregorianske sang, men under 2. verdenskrig grundlagde broder Roger et fællesskab i landsbyen Taizé og dette fællesskab brugte enkle sange, som man gentog mange gange. Først blev sangene brugt i protestantiske kirkesamfund, men nu bruges de også i den katolske kirke. 

Vi, det vil sige Bodil Olsen, Marie Gregersen, Maria Lantz og Johanne Sloth, har besluttet at lave en Taizé inspireret meditations-gudstjeneste den første tirsdag kl. 19.00 i hver måned. Vi skal synge, bede et Fader Vor, høre en enkelt skiftlæsning.

Vi vil her i foråret og sommeren være i Bjerreby kirke.

Selvfølgelig vil det føles lidt anderledes de første 10 minutter, men jeg er overbevist om, at man hurtigt vil finde roen – den ro, det er at vide, at vi ikke er alene i verden, og at vi slet ikke skal kunne klare alt eller overskue alt.

Der er meditationsgudstjeneste følgende dage:

 

Tirsdag den 5. juni i Landet kirke

Tirsdag den 3. juli i Landet Kirke

Tirsdag den 7. august i Lande Kirke

 

Johanne Sloth

cookie information