Juni – konfirmationerne

 

Konfirmandudflugten udskydes til lørdag d. 19. september,

da vi så forhåbentlig kan køre i bus igen.

Af hensyn til corona restriktionerne kan man hver

have 10 personer med i kirken på konfirmationsdagen

og af samme grund deles Bjerrebyholdet over i 2

hold således, at vi kan have gæster med.

Konfirmationerne i juni bliver gennemført således:

I Bjerreby er der konfirmationer d. 14. juni

Kl. 9.30 skal følgende konfirmeres:

Lars Ulrik Recke Skov Bjerrebyvej 8A

Lucas Bak Iversen Bjerrebyvej 73A

Magnus Strandly Hansen Skovballevej 97

Marco Kildegård R. Larsen Skaregårdsvej 7

Marie Kellner Bjerrebyvej 81A

Mikkel Tamsgaard Skovballevej 71

Silja Blegholm Hansen Bjerreby Møllevej 6

Victor Boye Kristensen Ellevangen 5

Kl. 11.30 skal følgende konfirmeres

Anna Rowland Hansen Vornæsvej 37

Christian Munk Bjørke Bjerrebyvej 27

Henrik Bomholt Beck Sdr. Vornæsvej 27

Laurits Pedersen Sundbrovej 45

Lukas Lai Pedersen Skovballevej91

Oskar Robert Dabrowski Ellevangen 1

Victor Korsgaard Gertz Udflyttervej 1

Wictor Helge Hansen Hellufvej 3

På konfirmationsdagen møder konfirmanderne 35

minutter før til fotografering.

Generalprøver:

9.30 holdet i Bjerreby skal holde generalprøve

i Bjerreby kirke fredag d. 12. juni kl. 16.00.

11.30 holdet i Bjerreby skal holde generalprøve

i Bjerreby kirke fredag d. 12. juni kl. 16.30

Sommermøde

søndag d. 23. august 2020

kl. 11.00 Gudstjeneste i Sct. Mortens kirke,

Bjerreby ved sognepræsten

Vores dygtige kirkesanger, sopranen Maria Lantz og

vores storartede organist Bodil Olsen vil forskønne

gudstjenesten med sommertoner.

kl. 12.00 Frokost i præstegården, Bjerrebyvej 44.

kl. 13. 30 går vi i konfirmandstuen og hører

fortælling om Siriuspatruljens arbejde i Nordøstgrønland.

Foredraget bliver holdt af Andreas Fauerskov Sloth,

der til daglig er officer, men i 17-18 og 18-19 var i

Siriuspatruljen.

Vi har forsøgt at holde foredraget flere gange i forbindelse

med tirsdagscafeerne, men coronaen kom godt

i grundigt i vejen. Nu skulle det forhåbentlig kunne

lade sig gøre, og vi ser frem til en hyggelig og spændende

eftermiddag.

Af hensyn til frokosten vil vi gerne have tilmelding

senest mandag d. 17. august på e-mail jefs@km.dk

eller telefon 62 54 12 17.

Alle er meget velkomne.

Skole for Kirke og Teologi i

Svendborg vil gerne byde jer velkommen

til sæsonen 2020 – 2021

I skrivende stund befinder vi os midt i coronakrisen,

men vi håber, at den er godt og grundigt lagt bag os,

når vi når hen til efteråret. Det betyder dog, at der er

et par hængepartier fra forårssæsonen.

Så først på efteråret vil et par studiekredsdage mv.

fra forårssæsonen blive afviklet – deltagerne har fået

direkte besked herom.

Men ellers går vi i gang med friskt mod. Vi tager fat

på et par af de emner, som er højaktuelle. I dette

år har der under bispernes ledelse været gang i en

større revision af kirkens ritualer.

Derfor har vi inviteret den dygtige gymnasielærer

Nina Rasmussen til i en studiekreds at fortælle os,

hvordan ritualer fungerer i forskellige kulturer.

Og vi har bedt lektor Bent Flemming Nielsen fra

Københavns Universitet fortælle os om folkekirkens

ritualer.

Et andet emne som fortjener omtale er Genforeningen

i 1920. Her i 2020 er der 100 års jubilæum og det

bør ikke gå stille af.

Men hvad skete der dengang og hvordan er det gået

sidenhen – Det tager vi op på en temadag d. 7. nov.

Så er der også kunst på programmet. Pastor Lotte

Boas fra Fredens kirke har litteratur, Organisten fra

Vor Frue, Svendborg, Poul Christian Balslev fortsætter

sine populære gennemgange af kirkens musik og

kirkens billedkunst repræsenteret ved Arne Haugen

Sørensen får en temadag.

Sidst men ikke mindst skal vi beskæftige os med

nogle af de nye kristne, der i de senere år er kommet

til landet. Hvordan det møde forløber, skal vi høre

om i en studiekreds.

Folderen, der rummer tider, steder og tilmeldingsfrister

vil blive lagt i kirkerne senest sidst i juni.

Med venlig hilsen Johanne Sloth

Formand i Styrelsen

I Landet finder konfirmationen sted d. 21. juni

kl. 10.00 og her konfirmeres:

Alexander Stillegård Tangvejen 8

Amalie Rosener Maack Skovballevej 90

Fie Cecilie Wolter Tordenskjoldsvej 16

Victor Schjerning Gregersen Sdr. Vornæsvej 25

På konfirmationsdagen møder konfirmanderne

45 min før til fotografering

Generalprøve for Landet holdet finder sted

i Landet kirke fredag d. 12. juni kl. 17.30

På konfirmationsdagen vil der være poser til telegrammer

og blomster i våbenhusene, og der er vagt

på under gudstjenesterne.

Lucas