Børne- og ungdomskoret

Børne- og ungdomskoret har af gode grunde hverken

kunnet øve eller deltage i gudstjenester siden midten

af marts. Vi har måttet undvære Palmesøndag med

korenes indtog med palmegrene og smuk sang til

familiegudstjenesten, og vi har måttet undvære de fine

oplevelser med sang og samvær på Lundby skole.

Nu håber vi at det bliver muligt at genoptage det

hyggelige og meningsfulde arbejde med korsang efter

sommerferien.

Vi starter igen onsdag den 26. august i Lundby skoles

musiklokale.

Børn fra 0.-3. klasse er velkomne i Børnekoret. Tilknytningen

er ret afslappet, alle der vil være med er

velkomne (hvis de kan bevare roen). Hvis der bliver

mange i koret lige som sidste år, kommer 0. klasse

børn i et Spirekor om torsdagen.

Ungdomskoret holder også prøve på Lundby skole, i

dette kor udvikles de unge sangeres stemmer videre

og vi forbereder os til forskellige arrangementer i kirken.

Det er elever fra 4. klasse og op efter der er med

her, der er optagelsesprøve til dette kor.

Måske har dit barn eller unge menneske lyst til at gå

til kor hos os?

Ved eventuelle spørgsmål kan Maria kontaktes på

mobil: 41 59 68 44 eller mail: marialantz@mail.dk.

Venlige hilsner

Maria Lantz og Bodil Olsen