Bjerreby-Landet pastorat, Tåsinge

Sct. Mortens kirke, Bjerreby

Tårnet
Kirken set fra syd
Degnestolen
Sct. Morten deler sin kappe med den fattige
Altertavle
Forhøret hos Pilatus
Korset bæres til Golgata
Korsfæstelsen
Gravlæggelsen
Opstandelsen
Orglet
Kirkeskibet
Dåbsfadet
Kalk og disk
Relief. Forklarelsen på bjerget
Sct. Mortensalteret
Morten bisp
Sct. Mortens vindue fra den gl. kirke
cookie information