Tirsdagscaféen med foredrag, sang og kaffe er blevet

en god tradition. Gamle deltagere er mere end velkomne

– nye deltagere er også meget velkomne.

Tirsdag d. 29 september kl. 14.00 er emnet:

Skagensmaleren Anna Ancher.

Anna Ancher har ofte stået i skyggen af de mandlige

skagensmalere som ægtefællen Michael Ancher og

P.S. Krøyer. Det er dog værd at se nøjere på Anna Anchers

værker. Hun har en særlig opmærksomhed på

lyset i sine billeder på samme måde som man kan se

det hos den samtidige franske maler Monét. Hun er

et dansk eksempel på den kunstretning man kalder

impressionismen.

På Statens museum for Kunst i København og i

sommer på Skagens Museum har man haft en

spændende udstilling af hendes værker, og vi (Erik

og Johanne) vil forsøge at formidle de billeder, som

denne udstilling rummer samt de tanker, der ligger

bag udstillingen.

Tirsdag d. 27 oktober kl. 14.00 er emnet:

Betyder det længere noget om man er missionsmand

eller grundtvigianer?

Gennem de sidste par hundrede år har de forskellige

vækkelsesretninger sat sine spor i den danske kirke.

Mange og afgørende diskussioner har været ført

mellem Missionsfolk og Højkirkelige på den ene side

og Grundtvigianere og Tidehvervsfolk på den anden

side. Mange sogne har været delt på kryds og tværs

af de kirkelige tilhørsforhold.

Er disse kirkelige retninger stadig vigtige? Er verden

blevet så meget anderledes at det nu er ligegyldigt

med de kirkelige retninger ? – eller er der opstået nye

kirkelige alliancer?

NB. Hvis man synes, at man har set disse emner

før, er det helt rigtigt – for pga. coronaen måtte vi jo

aflyse tirsdagscafeerne i foråret, og emnerne kommer

derfor nu på bane igen.

Alle er velkomne, og det er gratis.

Tilmelding til Johanne Sloth, mail: jefs@km.dk

tlf. 62 54 12 17 eller SMS på 22 62 52 08

Begge høstgudstjenester