Gudstjenester

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020  

 

Tirsdag den 15. September 2020  kl. 19.00  i Præstegården Bjerrebyvej 44

Indkaldelse til opstiller møde til menighedsrådet til den kommende periode 2020 – 2024.

Kom og vær med i menighedsrådet, og gør din indflydelse gældende for det kommende arbejde. Har du gode ideer, om foredrag andre aktiviteter som du synes kunne være relevant i sognene, så mød op. 

Der skal vælges 3 + suppleanter fra hver sogn.

 

Med venlig hilsen

Bjerreby Landet Menighedsråd

Høstgudstjeneste- pyntning og indledning til konfirmandundervisning

 

 

Høstgudstjenesterne falder i år således:

Søndag d. 20. september har vi høstgudstjeneste i Bjerreby kirke kl. 11.00, hvor Sognekoret medvirker. Der er kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten. Hvis man har lyst til at være med til at pynte i Landet kirke, så foregår det fredag d. 18. september kl. 11.00. Meld jer hos præsten 62541217 eller mail . jefs@km.dk                      

 

 

Søndag d. 27. september har vi høstgudstjeneste i Bjerreby, hvor Sognekoret medvirker. Der er kirkekaffe efter gudstjenesten. Hvis man har lyst til at være med til at pynte i Bjerreby – så finder det sted fredag d. 25 . september. Meld jer hos præsten  tlf 62541217 eller mailen jefs@km.dk 

 

Begge høstgudstjenester er også indledning til konfirmandundervisningen – hvor man efter gudstjenesten kan   afleverer tilmeldinger osv. .

 

Invitation til mindegudstjeneste alle Helgens søndag den 1. november 2020 i Bjerreby kirke kl. 11.00 og i Landet kirke kl. 19.00

 

Som det efterhånden er blevet en tradition, vil gudstjenesten Alle Helgens søndag også i år være præget af, at vi denne dag vil mindes vore døde.

Før i tiden talte man om et sørgeår, nemlig året efter, at man havde mistet en af sine kære. Det er baggrunden for, at vi særligt inviterer dem, der inden for det sidste år har mistet en af deres nærmeste. Under gudstjenesterne vil navnene på dem, der har boet i Bjerreby-Landet pastorat eller er blevet begravet eller bisat fra Bjerreby eller Landet kirker inden for det sidste år, blive læst op fra prædikestolen. Alle navne bliver læst i begge kirker. Vi har valgt at holde den ene gudstjeneste kl. 11.00 og den anden kl. 19.00 så man selv kan vælge tidspunktet.

Ved gudstjenesterne medvirker Sognekoret under ledelse af Maria Lantz og Bodil Olsen

Jeg håber, at I vil deltage i denne gudstjeneste, så vi kan være sammen også om det mere alvorlige i vores liv.

NB: Kirkerne er ligesom alle andre underlagt databeskyttelsesregler, og derfor må vi kun i begrænset omfang sende mails ud om denne gudstjeneste – så hvis I kender nogle som kunne have glæde af at være med så sig endelig videre.

 

Der er kirkekaffe i kirkerne efter gudstjenesterne.

Arrangementer