Bjerreby-Landet pastorat, Tåsinge

Sogneaftener i Bjerreby-Landet præstegård.

 

Sogneaften torsdag d. 26. oktober kl. 19.30 i præstegården, Bjerrebyvej 44.

Foredragsholder: Benedicte Busk-Jepsen, Bregninge (Ærø)

 

Emne: En aften med fortællinger og sange fra Sønderjylland. Oplæsning af forskellige sønderjyske forfattere fra Nikolaj Andersen til Christian Skov krydret med fællessange på sønderjysk.

Benedicte Busk-Jepsen er ikke selv sønderjyde, men har boet i Øster Lindet i Sønderjylland i 36 år, hvor hun arbejdede som VUC-lærer og var præstekone. Hun er nu pensionist og bor på Ærø.

 

 

Sogneaften tirsdag d. 21. november kl. 19.30 i præstegården, Bjerrebyvej 44.

Foredragsholdere: Johanne og Erik Sloth.

 

Emne: En aften i anledning af Niels W. Gades 200 års dag. Niels W. Gade var den store komponist i 1800tallet. Han var elev af Mendelsson i Leipzig og da han kom hjem til Danmark satte han meget i gang. Han var med til at oprette Det kongelige danske Musikkonservatorium og han blev en af de store romantiske komponister. Han var også organist ved Holmens kirke og komponerede salmemelodier som hører til de bedste f. eks. ”Udrust dig helt fra Golgata”, ”Op thi dagen nu frembryder” og adskillige andre. Denne aften skal vi høre nogle af de mest elskede kompositioner og synge et par salmer og sange.

 

Alle er meget velkomne.

Vi slutter aftenerne med en kop kaffe.

cookie information