Bjerreby-Landet pastorat, Tåsinge

Menighedsrådsmøder.

Møder i menighedsrådet: Tirsdag den 15. august, onsdag den 13. september, torsdag den 12. oktober og tirsdag den 14 november.

Alle møder er åbne for tilhørere – dog kan der være en lukket del til sidst.  Møderne finder sted i præstegårdens konfirmandstue kl.19, Bjerrebyvej 44, Tåsinge.

cookie information